Badminton - Kontakt


Navn Roller Kontakt
Morten Bording Hansen Formand

Mail

Tlf: 29900234

Signe Koch Klavsen Kasserer

Mail

Tlf: 30224946

Eske Christensen Holdtilmelding, Senioransvarlig

Mail

Tlf: 20412850

Lotte Lindskow Sponsoransvarlig, Ungdomsansvarlig

Mail

Tlf: 28115333

Bo Martin Bibby Veteranansvarlig, Motionistansvarlig, Halbooking

Mail

Tlf: 30231813

Kim Ryun Drasbek Ungdom, Flexifjeransvarlig

Mail