Cykling- Regler og adfærd


Sabro CK's omdømme vil altid være lig med den måde man enkeltvis og i flok bliver set på af omgivelserne!

Husk derfor altid, at være et godt eksempel for klubben og dine kammerater – ved at følge klubbens regelsæt.

Vi arbejder mod doping

Vi kører altid med cykelhjelm

Vi følger færdselsreglerne

Vi følger holdkaptajnens anvisninger – han er der for din sikkerheds skyld!

Vi viser hensyn i trafikken. - Man kan godt give plads selv om det er vores ret at køre to og to

Tag altid affald med hjem (Pakninger der forgår efter ét år, ligger stadig i et år)

Råb aldrig ukvemsord eller gør fagter af medtrafikanterne, heller ikke selv om de opfører sig som tåber

Kør aldrig mere end to og to (paradekørsel eller rulleskift)