Generalforsamling i fodboldafdelingen

11. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Sabro IF fodboldafdeling TORSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.00 i OASEN I SABRO HALLEN. 


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Styregruppens årsberetning.
 3. Forelæggelse af afdelingens regnskab.
 4. Budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
  1. Floorball, ny underafdeling af fodboldafdelingen.
 1. Valg til fodboldafdelingens styregruppe jf. § 13
  1. Valg af formand og sportsansvarlig, (lige år)
  2. Valg af økonomiansvarlig: Karina Vinther Pedersen, modtager ikke genvalg og styregruppemedlemmer, Brian Kusk, modtager genvalg, Søren B. Madsen, modtager genvalg (ulige år)
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 16
 3. Eventuelt


Venlig Hilsen 

Fodboldafdelingen