Generalforsamling i Sabro CK

2. marts 2019


Generalforsamling i Sabro CK.
Tirsdag d. 26/3-2019 kl 19:30
Mødelokalet i hallen
Dagsorden :
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3 Beretning ved formanden
4.Regnskab til godkendelse
5.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019
6,Indkommmende forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen på kjear.hedegaard@webspeed.dk 
7.Præsentation af bestyrelsen
8.Eventuelt
Af hensyn til opsætning af borde og stole, vil det være dejligt hvis i vil melde jer til under begivenheden på denne facebook gruppe.
Mvh. Bestyrelsen