Hovedafdeling - Ryge- og alkoholpolitik

Sabro IF har en rygepolitik.
Vi – og Aarhus Kommune, som vi lejer hal og omklædningsrum af - mener ikke, at det hører sig til at ryge i idrætsfaciliteter og klublokaler.
Så det er ikke tilladt at ryge i Sabro Hallen! 
Vi har også den politik, at børn skal kunne færdes i omklædningsrum uden at se på øldrikkere.  Øldrikning finder derfor sted i cafeteriaet og ikke i omklædningsrum.