Venner - Generalforsamling

11. februar 2019

Vennerne inviterer til generalforsamling

Torsdag den 21. marts kl. 19.30
i mødelokalet i Hallen

Hvor alle vores medlemmer er inviteret til at deltage. Vores medlemmer er alle med gyldig støttelotto.

Dagsorden i henhold til vedtægterne...

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisorer og suppleant
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.


På valg er:
Tina Jespersen     – modtager genvalg
Maria Jakobsen   – modtager genvalg
Ellen Nørbjerg     – ønsker at udtræde – der mangles derfor en kasserer.


Info om kasserer jobbet kan fås ved henvendelse hos en af bestyrelses­medlemmerne. Kontakt info – se kontaktsiden.