Vennerne: Referater fra generalforsamling

Referat fra Generalforsamlinger i Sabro ifs Venner
Se vedhæftede PDF-filer
 

Dagsorden til Generalforsamling i Vennerne

1: Valg af diregent

2: Beretning

3: Regnskab

4: indkommende forslag

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer  - vælges for 2 år
6. Valg af Revisor og revisorsuppleant - vælges for 2 år

7. EVT.