Vennerne - ansøgning

I henhold til Sabro IF Venner's vedtægter §7 stk. 2 kan der ansøges om penge til specielle formål. Ansøgninger skal være Sabro IFs Venners bestyrelse i hænde senest 31/12. Skal mailes til venf@sabroif.dk 

Kan kun anvendes til unge under 18 år.
Bemærk §7 stk. 2. (Se vores vedtægter)


Ansøger skal benytte gældende ansøgningsskema på www.sabroif.dk /vennerne.
For at komme i betragtning skal ansøger være repræsenteret ved Sabro IFs Venners generalforsamling.


Ansøgningsskema kan hentes øverst her på siden, hvor også vedtægterne kan findes.