Vennerne - Ansøgning til specielle formål

I henhold til Sabro IFs Venners vedtægter §7 stk. 2 bevilges 25% af det økonomiske overskud hvert år til specielle formål.


Derved er der mulighed for, at afdelinger under Sabro IF kan søge midler til aktiviteter for børn og unge under 18 år, hvor til udgiften er afholdt i indeværende regnskabsår. Aktiviteter forstås i den forbindelse både som deciderede arrangementer, hvortil afdelingen har haft udgifter og som materialer eller lignende, som afdelingen har indkøbt for at kunne drive en given aktivitet. 


Den enkelte afdeling under Sabro IF skal udfylde ovenstående ansøgningsskema, der sammen med eventuelle bilag fremsendes til formand Tina Jespersen venf@sabroif.dk. Ansøgningsskemaet skal være modtaget senest 31. december ved afslutning af regnskabsåret.


For at komme i betragtning til bevilling af midler til specielle formål, skal den ansøgende afdeling være repræsenteret ved Sabro IFs Venners generalforsamling.