Vennerne - Hvem er vi?

Vi er en støtteforening under Sabro IF, der har til formål at opnå økonomisk overskud til støtte for børne- og ungdomsarbejdet i foreningen.


Vores medlemmer er ejere af en eller flere af foreningens medlmesbeviser. Vi har derfor maksimalt 300 medlemmer.

Har du lyst til at være medlem af Sabro IFs Venner og dermed bidrage til at støtte børne- og ungdomsidrætten i byen, så se punktet Medlemskab. Du støtter også ved at købe vores årlige julekalender. Se nærmere under punktet Julekalender.


Vores indtægter kommer fra:

  • Salg og gentegning af medlemskab (se mere under punktet Medlemskab)

  • Salg af den årlige Sabro IF julekalender (se mere under punktet Julekalender)

  • Annoncer på bagsiden af den årlige Sabro IF julekalender (se mere under punktet Julekalender)


Vores udgifter går primært til:

  • Drift af hjertestarter placeret ved Sabro hallen

  • Køb af gavekort til månedens gavekort vindere

  • Betaling til fodboldafdelingens rejsehold for salg af medlemsbeviser og julekalendere

  • Diverse kontor og trykrelaterede udgifter


Hvert år anvendes vores økonomiske overskud til:

  • 65% doneres til afdelinger i Sabro IF, der har børn og unge som medlemmer - dvs. for nuværende fodbold-, håndbold-, badminton- gymnastik- og fitnessafdelingen. Fordelingen sker i forhold til medlemstal i regnskabsåret.

  • 25% doneres til specielle formål, hvor afdelinger under Sabro IF, der har børn og unge som medlemmer kan søge om midler til dækning af allerede afholdte aktiviteter (se mere under punktet Ansøgning til specielle formål).

  • 10 % går til konsolidering af vores økonomi, men dele af beløbet kan, hvis det skønnes større end nødvendigt, udloddes til specielle formål. Vores egenkapital kan anvendes til uddeling af bonus eller et tilskud af særlig art i løbet af året, hvilket i så fald vil fremgå af vores regnskab.

De konkrete beløb fremgår af vores regnskab, som er tilgængeligt under menupunktet Generalforsamling. For at komme i betragtning til uddeling af ovenstående midler, skal afdelingen være repræsenteret på vores generalforsamling.